Is de Koorschool een eliteschool of is het particulier onderwijs? - De Muzikale Basisschool

FAQ's

Is de Koorschool een eliteschool of is het particulier onderwijs?

Nee, de Koorschool is een school die betaald wordt met overheidsgelden. Wel is de (vrijwillige) ouderbijdrage hoger dan bij een gemiddelde basisschool. De muziekdocenten worden voor een groot deel van deze bijdrage betaald. Onze school heet iedereen die graag zingt van harte welkom!