FAQ - De Muzikale Basisschool

Veelgestelde vragen

Nee, dat is niet nodig. Je wordt wel uitgenodigd voor een stemtest waarin je laat zien dat je ritmes herkent en toon kunt houden. De stemtest wordt in een veilige omgeving door onze muziekdocenten afgenomen na afloop van een aantal muzieklessen. Je kent de juffen en meester dus al! Het belangrijkste is dat je plezier hebt in zingen en je houdt van muziek. Dan komt de rest vanzelf!

Mobiele telefoons worden ’s morgens bij binnenkomst ingeleverd en mogen de hele schooldag niet gebruikt worden. Als we bijvoorbeeld op tournee gaan blijven mobiele telefoons thuis.

Nee, helaas niet. De meeste kinderen stromen uit naar reguliere middelbare scholen in de buurt. Een enkeling stroomt uit naar het koninklijk conservatorium in Den Haag. Er zijn wel regelmatig koorleden die na de middelbare school naar het conservatorium gaan voor muziekstudie.

Iedereen is van harte welkom op de Koorschool. Omdat we in 80% van de normale lestijd ons het curriculum van de basisschool eigen moeten maken is het van belang dat de kinderen een grote mate van zelfstandigheid laten zien.

Op de Koorschool zijn alle klassen bemand en staat het team voor elkaar klaar. Toch komt het bij ziekte wel eens voor dat er geen vervanging is. Helaas kunnen wij als éénpitter niet terugvallen op een vervangingspool. Het komt heel af ten toe voor dat een klas een dagje thuis zit. Dit gebeurt gelukkig niet vaak.

De Koorschool is geen prestatiegerichte basisschool. We hebben aandacht voor het individu, en passen ons onderwijs daarop aan. Dat kan, omdat we kleine groepen hebben. Hierdoor kunnen wij onze onderwijsleertijd optimaal benutten en ieder kind bedienen. Onze uitstroom is al sinds jaren één van de hoogste in Haarlem en omstreken.

De onderwijsinspectie heeft ons pedagogisch klimaat als “goed” bestempeld. Omdat onze school kleinschalig is en iedereen elkaar zo goed kent heeft pestgedrag haast geen kans. Samen zingen geeft ruimte in je hart en in je hoofd, het verbindt, en dat merk je.

De kinderen zingen gemiddeld eens in de maand in de kathedraal op zondag tijdens de Hoogmis. Dat is soms met het Schoolkoor, en soms met het Kathedrale Koor. Met Kerstmis zingen ze de Kerstnachtmis.

Vanaf groep 6 gaan we jaarlijks (begin november) op repetitieweekend met het hele koor. In de eerste week van de meivakantie gaan wij (vanaf groep 7) jaarlijks op een (meestal) buitenlandse tournee.

Het komt voor dat wij van de kinderen vragen na schooltijd te zingen. Dat is in de kathedraal, of elders op een concertpodium. De kinderen repeteren dagelijks repertoire en vinden het dan ook heerlijk dat aan publiek ten gehore te mogen brengen. In de kersttijd en vlak voor Pasen komt dat vaker voor dan in de rest van het jaar.

Nee, de Koorschool is een school die betaald wordt met overheidsgelden. Wel is de (vrijwillige) ouderbijdrage hoger dan bij een gemiddelde basisschool. De muziekdocenten worden voor een groot deel van deze bijdrage betaald. Onze school heet iedereen die graag zingt van harte welkom!

Dat verhoudt zich 20-80. 20% (200 uur p/jaar) wordt besteed aan muziekonderwijs (repertoirestudie, algemene muziekleer, solfège (notenleer), koorzang en stemvorming) ten opzichte van 80% (800 uur p/jaar) aan overig onderwijs waaronder de kernvakken, wereldoriëntatie, Engels, sociale vorming (Rots&Water lessen), verkeer, gym/zwemmen en beeldende vorming.

Jazeker! De muzikale basisschool; Koorschool Haarlem is een hele gewone basisschool. Alle aspecten van het basisschool curriculum komen aan bod, dus ook alle culturele en sociale uitjes.

Er wordt commitment gevraagd van ouders. Het zingen in een koor is te vergelijken met een teamsport. Die laat je voor een wedstrijd ook niet in de steek. Zingen doe je samen, dat maakt het ook zo mooi. Er is een Ouderraad die alle festiviteiten organiseert zoals op elke basisschool. In het weekend wordt er af en toe een oproep gedaan aan ouders om te rijden naar een zanglocatie, maar niet zo heel erg vaak.

Nee, de kinderen die bij ons instromen in groep 5 moeten natuurlijk allemaal even wennen aan een nieuwe school, maar ze zitten allemaal in hetzelfde parket, dus hebben veel steun aan elkaar. De rest van de leerlingen en alle koorleden hebben het ook allemaal meegemaakt; de Koorschool familie!

Nee, je hoeft niet gelovig te zijn. Onze katholieke identiteit is vooral terug te zien in onze omgangsnormen en waarden. Respect voor deze identiteit is wel een vereiste. We zingen af en toe (ongeveer 6x per jaar) in de kathedraal, dus je verrijkt jezelf met dit culturele erfgoed.

We werken voor rekenen, taal en spelling met Snappet. Alle leerlingen werken op een laptop. De methode is individueel adaptief, dus alle leerlingen werken op hun eigen niveau. Voor wereldoriëntatie gebruiken we de methode Blink, voor Engels hebben we Join In, voor verkeer Veilig Verkeer Nederland en voor begrijpend lezen de Kidsweek.