Hoe is het pedagogische klimaat op de muzikale basisschool; Koorschool Haarlem? - De Muzikale Basisschool

FAQ's

Hoe is het pedagogische klimaat op de muzikale basisschool; Koorschool Haarlem?

De onderwijsinspectie heeft ons pedagogisch klimaat als “goed” bestempeld. Omdat onze school kleinschalig is en iedereen elkaar zo goed kent heeft pestgedrag haast geen kans. Samen zingen geeft ruimte in je hart en in je hoofd, het verbindt, en dat merk je.